ASSESSMENTS 24X7

ĐÀM PHÁN “WIN-WIN”

Trong nhiều trường hợp, mọi người thường coi đàm phán như là một người cố gắng lấy điều gì đó từ người kia. Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải là một quá trình khiến một bên cảm thấy tồi tệ, trong khi bên kia lại nhảy múa vì chiến thắng. Có thể xảy ra… Continue reading ĐÀM PHÁN “WIN-WIN”