ASSESSMENTS 24X7

BÀI ĐÁNH GIÁ TRÍ TUỆ CẢM XÚC EIQ

Trí tuệ cảm xúc (EIQ) liên quan đến việc hiểu và quản lý bản thân, cũng như hiểu và quản lý người khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng EIQ có thể học được và có thể được coi là sự khác biệt có thể đo lường được liên quan trực tiếp đến thành công nghề nghiệp và cá nhân. Hơn nữa, nó có thể chịu trách nhiệm tới 80% thành công mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống.

EIQ LÀ GÌ?

EIQ là bài đánh giá giúp chúng ta xác định điểm mạnh và điểm yếu tương đối của mình dựa trên khuynh hướng cảm xúc và cung cấp một khuôn khổ hiệu quả giữa các cá nhân.

BÁO CÁO EIQ PLUS MẪU

SeR

Tự nhận thức

Bao gồm thái độ, phong cách học tập, điểm mạnh và điểm yếu, sự chấp nhận bản thân, tính xác thực, sự tự tin, cảm xúc, hạnh phúc và nhận thức về bản thân.

SoR

Công nhận xã hội

Bao gồm sự chu đáo, xây dựng mối quan hệ, kết nối, đa dạng, tôn trọng, tử tế và tương tác mang tính xây dựng.

SoM

Xã hội-Quản lý

Bao gồm khuyến khích, hỗ trợ, hợp tác, phát triển người khác, xây dựng tình bạn và quan hệ đối tác, chỉ đạo và xử lý xung đột một cách hiệu quả.

SeM

Tự quản lý

Bao gồm phương hướng, mục đích, quản lý cảm xúc, khả năng thích ứng, chủ động, thiết lập mục tiêu, khả năng phục hồi và kiểm soát xung lực.

KHÁM PHÁ EIQ - TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA BẠN

Bài đánh giá EIQ đo lường và cung cấp cái nhìn sâu sắc về bốn lĩnh vực của EIQ:

SeR

Tự nhận thức

Bao gồm thái độ, phong cách học tập, điểm mạnh và điểm yếu, sự chấp nhận bản thân, tính xác thực, sự tự tin, cảm xúc, hạnh phúc và nhận thức về bản thân.

SoR

Công nhận xã hội

Bao gồm sự chu đáo, xây dựng mối quan hệ, kết nối, đa dạng, tôn trọng, tử tế và tương tác mang tính xây dựng.

SoM

Xã hội-Quản lý

Bao gồm khuyến khích, hỗ trợ, hợp tác, phát triển người khác, xây dựng tình bạn và quan hệ đối tác, chỉ đạo và xử lý xung đột một cách hiệu quả.

SeM

Tự quản lý

Bao gồm phương hướng, mục đích, quản lý cảm xúc, khả năng thích ứng, chủ động, thiết lập mục tiêu, khả năng phục hồi và kiểm soát xung lực.

KHÁM PHÁ EIQ - TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA BẠN

Bài đánh giá EIQ đo lường và cung cấp cái nhìn sâu sắc về bốn lĩnh vực của EIQ:

BÀI TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH EIQ

cover

GIÁ 999.000 VNĐ

TẶNG 60 PHÚT

KHAI VẤN CÙNG CHUYÊN GIA (*)

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BÀI ĐÁNH GIÁ EIQ

Luôn luôn tốt nhất để bắt đầu với bản thân. Tự Nhận Thức là nền tảng để Quản Lý Bản Thân vì nếu chúng ta không hiểu thì làm sao quản lý được? Nhận thức xã hội và xây dựng mối quan hệ bền chặt với những người khác bắt nguồn từ sự hiểu biết của chúng ta về bản thân. Tất cả bốn thương số đều có mối quan hệ với nhau và sẽ tác động lẫn nhau. Do đó, nếu Tự nhận thức mạnh mẽ, chúng ta có nhiều khả năng hiểu và tương tác một cách thích hợp với người khác.

Chắc chắn rồi! Đối với một số người, nó có vẻ “dễ xúc động” hoặc “quá xúc động”, nhưng EIQ vượt xa các ứng dụng kỹ năng mềm. EIQ cao mang lại lợi ích cho khả năng giao tiếp, ra quyết định, khả năng lãnh đạo, bán hàng, làm việc theo nhóm và hiệu suất nhóm, năng suất, sự hài lòng trong mối quan hệ, dịch vụ khách hàng, quản lý xung đột và hiệu quả tổng thể của chúng ta! Ai sẽ không muốn điều đó tại nơi làm việc?

Các nhóm được xây dựng với các thước đo EIQ cao có khả năng hoạt động hiệu quả nhất! Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng cộng tác với những người khác nhau, nhưng nếu chúng ta có thể học cách sử dụng các kỹ năng EIQ của mình, chúng ta có thể xem xét các vấn đề và tìm ra giải pháp theo cách mà chúng ta không thể làm được từ cùng một mô hình tư duy. Bằng cách hiểu bản thân và những người khác, chúng ta có thể sử dụng EIQ để nâng cao hiệu suất cá nhân, trao quyền cho các mối quan hệ và định hướng làm việc nhóm theo cách hướng đến kết quả hơn, đồng thời cố gắng đảm bảo mọi người trong nhóm đạt được những gì họ cần để thành công và hài lòng. Làm việc cùng nhau trở thành sân chơi để chứng minh các khối xây dựng cần thiết cho các nhóm có hiệu suất cao.