ASSESSMENTS 24X7

ASSESSMENT 24X7 là công ty hàng đầu thế giới về
công nghệ đánh giá, được xây dựng dựa trên các giá trị gia đình.

0 +

SỐ NĂM KINH DOANH

0 +

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

0 + M

ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Assessment 24×7 được thành lập bởi Tiến sĩ Tony Alessandra và Brandon Parker. Nền tảng của Assessments 24×7 là hơn 25 bài đánh giá khác nhau đo lường mọi thứ, từ hành vi, suy nghĩ và phong cách học tập đến trí tuệ cảm xúc và văn hóa công ty. Trong những năm qua, hệ thống Assessment 24×7 đã trải qua vô số cải tiến. Hàng trăm đánh giá đã được lập trình với hàng nghìn khách hàng trên khắp thế giới sử dụng Assessments 24×7 làm nền tảng công nghệ đánh giá của họ.

ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH THÔNG QUA NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CỦA

Với hơn 25 năm kinh nghiệm đã phục vụ nhiều khách hàng đa dạng từ huấn luyện viên cá nhân đến các tập đoàn lớn bao gồm Coca-Cola, Tony Robbins… Họ sử dụng công nghệ đánh giá của Assessment 24×7 để hướng dẫn chiến lược tuyển dụng và lựa chọn, đánh giá hiệu suất, đào tạo kỹ năng, xây dựng đội ngũ, lập kế hoạch thăng tiến và kế nhiệm, tái cơ cấu tổ chức, giữ chân nhân viên và phát triển khả năng lãnh đạo.

handsome-businessman-talking-with-coworker-while-h-2021-04-05-22-58-30-utc-e1627926074872.jpg
handsome-businessman-showing-something-on-laptop-t-Q9U7M96-e1627926002361.jpg